Två veckors leveranstid!

Villkor
VASASTUDENT.SE

Allmänna villkor reglerar användningen av vår hemsida och våra tjänster. Tack för att du väljer Vasastudent.se!

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Dessa allmänna villkor om köp av varor och tjänster (hädanefter kallade”Allmänna Villkor”) ska vara tillämpliga på alla köp av varor och tjänster när du som konsument (”kunden”) gör en beställning via vasastudent.se. Avtalet ingås mellan dig och Moda skrädderi AB (“Leverantören”) med organisationsnummer 559174-4965.
2. AVTAL OCH BESTÄLLNING
 1. Avtal mellan Kunden och Leverantören ska endast anses träffat när Kunden har gjort en skriftlig beställning som sedan har bekräftats skriftligen av Leverantören via email inom två veckor efter mottagandet.
 2. Alla muntliga avtal måste skriftligen bekräftas av Köparen för att träda i kraft.
 3. All korrespondens måste innehålla det fullständiga beställningsnumret samt eventuella referensinitialer och datum för eventuell tidigare korrespondens.
3. KUNDUPPGIFTER
 1. Vid beställning sparar Leverantören de personuppgifter som Kundens har uppgett i beställningsmallen.
 2. Personuppgifterna kan komma att användas för att nå kunden i syfte att uppfylla Leverantörens åtaganden.
 3. Sparade personuppgifter hanteras enligt datainspektionens riktlinjer. Kunden har rätt att begära utdrag eller ändring av registrerade uppgifter eller begära att dessa raderas. Detta görs genom en skriftlig begäran via email till Moda skrädderi AB.
4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
 1. Priser som anges på hemsidan är inklusive moms.
 2. Priserna som är angivna på hemsidan gäller vid beställning.
 3. Kunden kan välja endast de betalningsalternativ som finns på hemsidan vid beställning.
 4. Betalning sker direkt i samband med beställning. Vid handel via Klarna övergår ansvaret till Klarna att se till att Kunden utför betalningen enligt deras villkor.
5. LEVERANS
 1. Perioden och datum för leverans som anges i beställningen är bindande.
 2. Om Leverantören förutser problem och omständigheter som kan påverka Leverantörens förmåga att leverera i tid, måste Leverantören informera Kunden. Under sådana omständigheter kan Kunden vid mottagandet av sådant meddelande säga upp avtalet.
 3. Villkoren i punkt 5.2 gäller inte om det är omständigheter som Leverantören inte kan påverka, exempelvis krig och naturkatastrofer.
 4. För paket som inte hämtas ut från ombud eller där leveransförsök misslyckas av speditör och returneras till Vasastudent kommer en administrativ avgift på 149 kr läggas till.
6. ÅNGERRÄTT
 1. Leverantören erbjuder 14 dagars full ångerrätt från den dagen Kunden mottagit varan.
 2. Ångerrätt gäller ej om:
  1. kunden har använt varan
  2. varan har personliga inslag i form av tryck, broderi, print, gravyr eller andra inslag som är personliga.
 3. Ångerrätt sker endast via mail till adressen [email protected]. Kunden ska uppge sina personuppgifter i mailet. Ånger sker när Kunden mottagit bekräftelse och skickat tillbaka varan.
 4. Vid ånger kommer Leverantören att granska varan. Om varan har nyttjats eller skadats har Leverantören rätt att minska värdet upp till 100% innan återbetalning sker.
7. REKLAMATIONER
 1. Enligt konsumentskyddslagstiftning har Kunden rätt till reklamationsrätt på varor som är defekta. Vid reklamation ska Kunden genast kontakta Leverantören.
 2. Betalning återbetala till Kunden när varan är returnera och reklamationen är godkänd av Leverantören. Betalning sker inom 14 dagar från då reklamationen har godkänts.
8. ÖVRIGT
 1. Leverantören reserverar sig för eventuella felaktigheter på hemsidan, så som exempelvis produktbeskrivning, prisinformation, lagertillgänglighet eller leveransinformation.
 2. Vid eventuella felaktigheter enligt punkt 8.1 kan Leverantören när som helst uppdatera felaktig information. Kunden kommer då kontaktas för att korrigera beställningen.
 3. Material på hemsidan ägs av Leverantören.
 4. Alla tvist gällande dessa villkor eller dess tillämpning ska avgöras i första hand av allmänna reklamationsnämnden eller i andra hand av svensk allmän domstol med tillämpande av svensk lagstiftning.

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu och var bland de första att få de senaste uppdateringarna.