INTEGRITETSPOLICY
VASASTUDENT.SE

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Med personuppgifter avses varje slags information (både direkt och indirekt) som kan kopplas till en levande person. Typiska personuppgifter är t.ex. personnummer, namn och adress, bilder, ljudupptagningar, mejladress eller IP-adress. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, som till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring eller bearbetning.
PERSONUPPGIFTSANSVAR

Moda Skrädderi AB (”Vasastudent”, ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det ansvaret tar vi med stort allvar och kommer genom denna policy att beskriva på ett transparent och tydligt sätt hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss genom mejl, telefon eller brev.
Moda Skrädderi AB
Org.nummer: 559174-4965
Adress: Kavallerivägen 4A
174 58 Sundbyberg
Telefon: 073-506 80 02
E-post: [email protected]

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav I bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter I IT-system). Personuppgifter behandlas för att:

  • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet I stort. Personuppgifter behandlas för att:

  • Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.
  • Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.
  • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.
  • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.
  • Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager.
  • Ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.
  • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.
FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
De uppgifter som Moda Skrädderi AB har är sådana som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp, när du prenumerera samt hur du använder våra tjänster.
VAD OCH VARFÖR OCH VAD SAMLAR VI IN FÖR UPPGIFTER?

Beroende på relationen/ändamålet du har till Moda Skrädderi AB sparas olika personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i olika register utifrån relation/ändamål och används dels för att administrera kund- och medlemförhållandet - dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera vår relation.

Här nedan beskriver vi olika ändamål/relation du har till Moda Skrädderi AB och vilka personuppgifter vi behandlar.

Utöver exemplen ovan använder Moda Skrädderi AB webbplats så kallade cookies när du besöker vår webbplats. För att läsa mer om hur vi använder cookies, läs gärna vår cookiepolicy.

Moda Skrädderi AB samlar inte in någon information om kontokortsbetalningar. All betalningsinformation som sparas i kassasystemet hanteras av tredjepartsleverantörer som är personuppgiftsansvariga för den behandlingen.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Vi använder cookies på den här webbplatsen för att förbättra din upplevelse. Cookies identifierar din dator och gör bland annat att webbplatsen kommer ihåg dina personliga inställningar.

Cookies används också för att samla in statistiska data. Förutom användning av våra egna cookies jobbar vi med partners för att du ska få tillgång till ännu fler funktioner på hemsidan. De använder så kallade tredjepartscookies som gör att deras funktioner kan användas på vår hemsida. Den här typen av cookies känner inte igen dig personligen men kan känna igen din dator när du besöker vasastudent.se och ser till att du får bästa möjliga upplevelse.

Du kan själv ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när en webbplats använder cookies. Detta gör att du kan neka användande av cookies eller ställa in din webbläsare att radera cookies i slutet av ditt besök. Du kan dock inte handla i vår webbshop om du väljer att inaktivera cookies.

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
De finns även i några av de administrativa verktyg vi använder och kommer dela dina personuppgifter med (se nedan). Vid behandling av personuppgifter i någon annan situation, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.
VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. I de fall att personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar endast information så länge som anses vara fördelaktigt för dig, nödvändigt för att vi ska utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig samt för att möta de lagstadgade lagringstiderna.

Tre år från sista köp kommer du att finnas i vår kunddatabas, om du skulle vilja bli borttagen tidigare än så var vänlig kontakta [email protected]. Om du har gjort köp i vår webbshop kommer dina personuppgifter kopplade till köpet att lagras i sju år från dagen för köpet, för att vi ska kunna uppfylla våra bokföringsmässiga förpliktelser.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?
Du har alltid rätt till att begära ut vilka personuppgifter Moda Skrädderi AB har sparade om dig eller kontakta oss för att få mer information om registerutdrag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi raderar då alla dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att personuppgifter ändras, rättas eller kompletteras. För att få mer information, radera eller begära ändring av personuppgifter, kontakta oss via mejl: [email protected].

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu och var bland de första att få de senaste uppdateringarna.